بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لیست پرکاربردترین لغتهای مربوط به آتشنشانی در انگلیسی
Most common Firefighting Vocabulary Word List
.
airmask
ماسک هوا
.
air tank
کپسول هوا
.
alarm
هشدار
.
ashes
خاکستر
.
ax / axe
تبر
.
backfire
پس زنه ی آتش و شعله
.
badge
نشان/ علامت/ مدال
.
blaze
شعله آتش
.
boots
پوتین
.
burn
سوختن
.
carabiner
کارابين ،قلاب براى وصل طناب به محل اتکا
.
coverall
لباس سرهمی / لباس یک تکه
.
danger
خطر
.
dangerous
خطرناک
.
ember
خاکستر نرم
.
emergency
اضطراری
.
equipment
تجهیزات
.
escape
فرار و گریز
.
escape route
مسیر گریز
.
extinguish
مستهلک کردن ،خاموش کردن ،خفه کردن ،فرونشاندن ،کشتن ،منقرض کردن
.
extinguisher
دستگاه اتش نشانى ،خفه کن
.
fire alarm
هشدار آتش
.
fire engine/fire truck
ماشین آتش نشانی
.
firefighter
آتشنشان
.
fire hook
عصای آتش/ یک نوع ابزار
.
firehouse/ fire station
ايستگاه اتش نشانى
.
fire hydrant
شير اتش نشانى
.
fireproof
نسوز/ ضد آتش
.
firestorm
موج آتش
.
flame
زبانه ی آتش
.
flashlight
چراغ قوه
.
gloves
دستکش
.
heat
گرما
.
helmet
کلاه ایمنی
.
hero
قهرمان
.
hood
کلاه خود
.
hose
لوله و شلنگ آب آتشنشانی
.
inferno
دوزخ/ جهنم
.
ladder
نردبان
.
nozzle
نازل و سر شلنگ آب
.
pumper truck
ماشین آب پاش
.
rescue
نجات
.
rope
رسیمان و طناب
.
safety
امنیت
.
save
نجات دادن
.
shield
حفاظ
.
smoke
دود
.
Bunker gear/turnout gear
لباس آتشنشانی
.
volunteer
داوطلب