بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتها و جملات مورد نیاز در مطب دندان پزشکی
.
I have a sore tooth/I have a toothache
دندون درد دارم
.
I have swollen gums
لثه ام ورم کرده
.
I have pain in my jaw
فکم درد میکنه
.
I have a loose tooth
دندونم افتاده
.
I have a chipped tooth
یه تیکه از دندونم از بین رفته
.
I have a cavity
دندونم کرم خورده
.
It hurts when I chew
وقتی چیزی می جوم دندونم درد میگیره
.
It hurts when I eat something cold/hot
وقتی چیز سرد/گرم میخورم درد میگره
.
Will it need to come out?
باید بکشمش؟
.
It’s really important to take care of your gums.
خیلی مهمه که از لثه هاتون مراقبت کنید
.
عصب کشی
Root canal treatment/ Root canal therapy / (RCT)
.
کشیدن دندان
Pull out/ Extract
.
اورتودنسی
Orthodontics
.
دندان عقل نهفته
Impacted wisdom tooth
.
دندان آسیاب
Molar
.
دندان آسیاب کوچک
Premolar
.
دندان نیش
Cuspid / Canine
.
ماده بی حسی موضعی
Procain / Novocain
.
دندان مصنوعی
False teeth / Denture
.
چند لغت مربوط به دندان و دندانپزشکی
.
breath
دم ،نفس
.
cavity
خرابی و پوسیدگی دندان
.
chew
جویدن
.
dental surgeon
جراح دندانپزشک
.
dentist
دندانپزشک
.
erosion
رفتگى ،فرسودگى ،خوردگى ،فرسايش ،سايش
.
filling
پر کردن
.
floss
نخ دندان
.
fluoride
فلوراید
.
gingivitis
التهاب لثه
.
gums
لثه
.
mouthwash
شستشوی دهان
.
periodontal
لثه ایی / مربوط به لثه
.
root canal
ریشه دندان
.
teeth
دندانها
.
tooth
دندان
.
toothbrush
مسواک
.
toothpaste
خمیردندان
.
toothpick
خلال دندان
.
whitening
سفید کردن دندان
.
چند تا اصطلاح Idiom مربوط به دندان
.
Armed to the teeth
تا دندان مسلح
مثال:
For fighting in this war you should be armed to the reeth.
برای مبارزه در این جنگ باید تا دندان مسلح باشی
.
By the skin of your teeth
با جان کندن، با زور و بلا کاری را به انجام رساندن
مثال:
The traffic was so heavy and I thought I'd miss the train, but I caught it by the skin of my teeth.
ترافیک خیلی سنگین بود و فکر کردم که قطار رو از دست میدم اما به هر زوری بود گرفتمش.
.
Lie through your teeth
به راحتی و بدون هراسی با اطمینان از اینکه دارید دروغ میگویید، دروغ گفتن
مث سگ دروغ گفتن: البته سگ دروغ نمیگه، فقط آدمهان که دروغ میگن
مثال:
I saw him breaking the window. If he denies it, he's lying through his teeth.
من او رو در حال شکستن شیشه دیدم، اگه رد میکنه داره مثل چی دروغ میگه
.
Like pulling teeth
چیز یا موقعیتی که مواجهه با آن سخت و مشکل باشد
مثال:
Dealing with them was like pulling teeth!
معامله با آنها خیلی سخت بود!
.
Sweet tooth
طبع شیرین داشتن/ تمایل بیشتری به خوردن شیرینی ها
مثال:
She'll be delighted if you bring her chocolates - she's got a sweet tooth.
اگه برای شکلات بیاری خیبی حال میکنه، طبعش شیرینه. /شیرینی جات دوست داره/