بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کلمه ها و عبارتها برای توصيف ظاهری افراد در انگلیسی
.
Good looking
خوش قيافه
.
Attractive
خيره كننده
.
Skinny
استخوانی و لاغر
.
Obese
خيلی چاق
.
Muscular
عضلانی
.
Broad shouldered
شانه پهن
.
Sun tanned
آفتاب سوخته
.
Rosy cheecked
لپ گلی
.
Thin faced
صورت باريک
.
Round faced
صورت گرد
.
Bald
كچل
.
Scruffy
شلخته
.
Dry hair/ greasy hair
موی خشک/ چرب
.
Freckles
كک و مک
.
Arched brows
ابرو كمانی
.
High cheekbones
گونه های برجسته