بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتها و اصطلاحات فوتبالی در انگلیسی

Advantage    
آوانتاژ

Armlet
بازوبند

Fair play   
بازی جوانمردانه

Going/turning play
بازی رفت/برگشت

Throw-in
پرتاپ اوت

Simulate  
شبیه سازی

Substitute  
تعویض کردن

Tackle    
تکل

Charge
تنه زدن

Net    
تور

Referee   
داور

Drop ball
دراپ بال

Dribble   
دریبل

Post    
دیرک عمودی

Crossbar  
دیرک افقی

Pitch
زمین فوتبال

Captain
کاپیتان

Head coach/manager
سرمربی

Free kick
ضربه آزاد

Kick off
ضربه شروع بازی

Penalty kick
ضربه پنالتی

Corner kick
ضربه کرنر

Goal kick
ضربه دروازه

Counter attack
ضد حمله

Cross
سانتر کردن

Red/yellow card
کارت قرمز/زرد

Score a goal
گل زدن

Disallowed goal
گل مردود

Penalty spot
نقطه پنالتی

Mid point  
نقطه وسط زمین

Half time
بین دونیمه

Forward
مهاجم

Middle fielder
هافبک

Deffender  
مدافع

Goal keeper
دروازه بان

Hand     
هند