انگلیسی مثل آب خوردن

کاربرد درست و تفاوت های بین Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir در انگلیسی

👧🏻Miss
برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند!
تلفظ: میس
.
👩🏻Mrs 
برای زنانی که قطعا متاهل هستند، همراه با نام کامل، یا نام خانوادگی بکار میرود و مخفف Missus است.
تلفظ: میسیز
 
👧🏻Ms
عنوان برای یک خانم، اگر ندانیم و یا مجرد یا متاهل بودن، خانمی معلوم نباشه!، تلفظ: هم میسیز گفته میشه هم میز
.
👨🏻‍🦱Mr 
برای آقایان است : فارغ از متاهل یا مجرد بودن، و فقط با نام خانوادگی به کار میرود، بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه، همچنین مخفف: Mister است و تلفظ ش در دو صورت:
م(بین اِ و ایی)ستر
.
🧔🏻Sir 
لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند، داده میشه, همچنین بهترین معادل برای قربان, جناب و ...، مثلا" برای استادتون هم میتونید از این عنوان استفاده کنید.
.
بهترین ها رو برای شما آرزومندیم😊
.
جوشونده و اکسیر یادگیری انگلیسی👇
جزوه‌ی نکته ها و مطالبی که از سال 2012
تا کنون گفته ایم 👇

جزوه نکته ها و مطالب طلایی یادگیری انگلیسی مثل آب خوردن