انگلیسی مثل آب خوردن
کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آن...

کاربرد درست و تفاوت های بین Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir در انگلیسی

کاربرد درست و تفاوت های بین Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir در انگلیسی 👧🏻Missبرای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند!تلفظ: میس.👩🏻Mrs برا...

فرق بین Immigrate و emigrate در انگلیسی چیست؟

در انگلیسی چه موقع از Immigrate یا emigrate استفاده کنیم؟ When someone leaves a country, they emigrate.👈پس مهاجرت كردن ازجایی میشه:emigrateمثال:My great-g...

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی فعل Make به معنای تولید کردن و خلق کردن در انگلیسی به کار می رود،در حالیکه فعل Do...

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید! Exactly!دقیقا"!.That's true!درسته!.You're right!حق با توست!....

در پاسخ به How are you در انگلیسی خلاقیت داشته باشید!

عبارت ها و جملات و اصطلاحات برای داشتن خلاقیت در پاسخ به How are you در انگلیسی.یکی از ساده ترین سوالهایی که در طول روز از ما پرسیده میشهHow are you است و م...

کلمات در هر زبانی و بخوص در انگلیسی دارای قدرت اند!! مراقب باشید!!

کلمات در هر زبانی و بخوص در انگلیسی دارای قدرت و انرژی ند!! مراقب باشید چطور از کلمات و عبارت ها در بیان و صحبت کردن خود استفاده میکنید:وقتی میخواهید در مورد دیگران، به خصوص بچه ها صحبت کنید ...

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی 🇬🇧🇺🇸 What’s that smell?این چه بویست؟.Can you smell something burning?بوی سوختنی حس می کنی؟....

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی.pimpleجوش/ جوش درآوردن.Acneجوش صورت و پوست،غرور جوانى.blackhead...

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God در انگلیسی

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God  در انگلیسی 🇺🇸🇬🇧  .این هم یکی از اشتباهات رایج در بین زبان آموزان.هر دو عبارت درست اند ولی معنای هر کدام متفاوت استThank God...

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسیTalking About Health and Illness in English .Asking about health...

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی Good for you.خوش بحال توFry an egg for me.یک تخ...