انگلیسی مثل آب خوردن

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

در این درس مهمترین و اساسی ترین سوالات رایج و ضروری انگلیسی روزمره با جواب های رایج این سوالات ضروری را با تلفظ درست و معنی فارسی برای یادگیری زبان انگلیسی شما عزیزان تقدیم نموده‌ایم. یادگیری زبان انگلیسی با تمرین پرسش هایی که روزانه از ما پرسیده میشود ضمن اینکه در زندگی روزمره کاربرد زیادی دارند و تکرار میشوند باعث خواهد شد که این سوالات ضروری را سریع یاد بگیرید . مکالمات پرکاربرد انگلیسی معمولا بین افراد و یا مکالمه انگلیسی بین دو دوست در محیط عادی یا اداری شامل یک سری سوال و جواب تکراری می باشند که شما با تسلط و یادگیری انها می‌توانید به خوبی بخشی از نیازهای خود در مکالمه انگلیسی را برآورده نمایید. هر سوال و جواب دو بار برای شما تکرار شده است، اگر با این درس چند بار تمرین و تکرار کنید، برای همیشه در ذهن شما خواهند ماند و منجر به تقویت سریع انگلیسی شما خواهد شد.

 

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

How are you?
احوال شما؟/چطوری؟
 
I’m doing well.
من حالم خوبه
 
What's your name?
اسمت چیه؟/اسم شما چیست؟
 
My name is Tara.
اسم من تارا است
 
How old are you?
چند سال داری؟
 
I’m 25 years old.
من بیست و پنج/ سالم دارم
 
Where are you from?
اهل کجایی؟
 
I’m from Canada.
من اهل کانادا هستم
 
Where were you born?
کجا به دنیا آمدی؟
 
I was born in Toronto.
من در تورنتو به دنیا آمدم.
 
Where do you live? 
کجا زندگی می‌کنی؟
 
I live in Ottawa.
من در اتاوا زندگی می‌کنم.
 
Are you single?
آیا مجردی؟
 
No, I'm not. I am not single.
من مجرد نیستم
 
Are you married?
آیا متاهل هستی؟
 
No, I'm not.I am not married.
من متاهل نیستم.
 
Do you have any children?
آیا هیچ بچه‌ای داری؟
 
No, I don't. I do not have any children.
نه؛ من بچه‌ای ندارم
 
What do you do?
شغلت چیست؟
 
I'm a teacher. I am teaching English.
من معلم هستم، انگلیسی درس می‌دهم.
 
Do you have any siblings?
آیا خواهر و برادر داری؟
 
I have some brothers and sisters. I have some siblings.
من چند تا خواهر و برادر دارم
 
What is your hobby? 
سرگرمی‌ت چیه؟
 
I like shopping and reading.
من خرید کردن و مطالعه کردن رو دوست دارم
 
Are you happy?
آیا خوشحالی؟
 
Yes, I am. I am happy.
بله، من خوشحالم
 
What is your favorite color? 
رنگ مورد علاقه‌ات چیست؟
 
I like white the most and then blue.
من سفید را دوست دارم و بعد آبی را
 
What did you eat for breakfast today?
امروز صبحانه چه خوردی؟
 
I had a cup of milk with some biscuits.
من یک فنجان شیر با چند تا بیستکوییت خوردم
 
What's your blood type?
گروه خونی تو چیست؟
 
My blood type is O.
گروه خونی من اُ است
 
What is the last book you have read?
آخرین کتابی که خوانده‌ای چیست؟
 
The last book I read was called "Do Hard Things".
آخرین کتابی که خواندم اسمش "کارهای سخت انجام بده" بود
 
What is the last movie you have seen?
آخرین فیلمی که دیده‌ای چیست؟
 
The last movie I've seen is saving private Ryan.
این فیلمی که دیده‌ام نجات سرباز رایان است
 
What time do you usually get up?
معمولا" چه موقع از خواب بیدار میشی؟
 
I usually get up around 6.
معمولا" حدود شش بیدار میشم
 
Do you exercise?
آیا ورزش/تمرین بدنی می‌کنی؟
 
Yes, I do. I exercise to be in shape.
بله، ورزش می‌کنم تا روی فرم بمونم
 
What time do you usually go to bed?
معمولا" چه ساختی به رختخواب میری؟
 
I usually go to bed around 11.
معمولا" حدود یازده به رختخواب میرم.
 
How often do you drink alcohol?
هر چند وقت یکبار الکل می‌نوشی؟
 
I drink about once a week.
حدود هفته‌ای یکبار می‌نوشم
 
What is your favorite food?
غذای مورد علاقه‌ات چیست؟
 
My favorite food is Kebab.
غذای مورد علاقه‌ام کباب است
 
What's your favorite season?
فصل مورد علاقه‌ات چیست؟
 
I like spring.
من بهار را دوست دارم
 
What was your major in university?
رشته‌ات در دانشگاه چه بود؟
 
I studied teaching English.
من آموزش انگلیسی خواندم
 
How many languages do you speak?
به چند زبان صحبت می‌کنی؟
 
I can speak four languages.
من به چهار زبان صحبت می‌کنم.
 
How was the weather today?
امروز هوا چطور بود؟
 
It's nice and sunny.
امروز هوا خوب و آفتابیه.
 
Can you cook?
آیا می‌توانی آشپزی کنی؟
 
Yes, I can. I can cook any food you like.
بله، می‌توانم. من می‌توانم هر غذایی که دوست داری بپزم.
 
What are you going to do today?
امروز قصد داری چه کار کنی؟
 
I'm going to meet a friend.
من قصد دارم دوستی رو ببینم.
 
What are you doing now?
الان داری چکار می‌کنی؟
 
I'm talking to you.
دارم با شما صحبت می‌کنم
 
Do you like me?
آیا از من خوشت میاد؟
 
Yes, I do. You are nice.
بله، خوشم میاد، شما خوبی.
 
Where would you like to travel next?
دوست داری دفعه بعد به کجا سفر کنی؟
 
I'd like to see Paris.
مایلم پاریس را ببینم.
 
What did you do last night?
دیشب چکار کردی؟
 
I ate dinner with my mother.
با مادرم شام خوردم.
 
What are you going to do tomorrow?
فردا قصد داری چکار انجام دهی؟
 
Tomorrow, I'm working.
فردا، کار می‌کنم
 
What sports can you play?
چه ورزش‌هایی بلدی انجام بدی؟
 
I can swim.
من می‌توانم شنا کنم.
 
Can you do me a favor?
آیا می‌توانی لطفی به من کنی؟
 
Sure. How can I help you?
حتما". چطور می‌تونم کمکت کنم؟
 
Could you lend me $100?
آیا می‌توانی صد دلار به من قرض بدی؟
 
I don't have $100 to lend you.
من صد دلار ندارم که به شما قرض بدهم
 
How are you feeling?
چه احساسی داری؟
 
I'm feeling well.
من احساس خوبی دارم.
 
Are you tired?
آیا خسته‌ای؟
 
A little bit.
یک کمی
 
Are you hungry?
آیا گرسنه‌ای؟
 
No, I'm not.
نه، گرسنه نیستم.
 
Do you love me?
آیا عاشق منی؟
 
Yes, I do. I love you.
بله، عاشقتم. من عاشقتم
 
Have you ever gone bungee jumping?
آیا تا بحال بانجی جامپینگ رفته‌ای؟
 
No, I haven't.
نه، نرفته‌ام.
 
Could we have lunch together one day?
آیا میشه روزی با هم ناهار بخوریم؟
 
Sounds good.
خوب به نظر میاد.
 
Have you ever been to London?
آیا تابحال در لندن بوده‌ای؟
 
No, I haven't.
نه، نبوده‌ام.
 
How do you get to work?
چطور به سر کار می‌ری؟
 
I usually drive.
معمولا" با ماشین خودم می‌روم
 
How long does it take?
چقدر طول می‌کشه؟
 
About 15 minutes.
حدود پانزده دقیقه.
 
How often do you ride the bus?
چند وقت یکبار اتوبوس سوار می‌شوی؟
 
I never ride the bus.
من هرگز اتوبوس سوار نمی‌شوم.
 
Are you sick?
آیا مریضی؟
 
No, I'm not. I am good.
نه، نیستم. من مریض نیستم.
 
Are you on any sort of medication?
آیا هیچ دارویی مصرف می‌کنی؟
 
No, I'm not. Not at all.
نه، نمی‌کنم، به هیچ وجه.
 
Do you prefer ice cream or cake?
آیا بستنی یا کیک را ترجیح می‌دهی؟
 
I like ice cream.
من بستنی دوست دارم
 
Do you have a credit card?
آیا کارت اعتباری داری؟
 
Yes, I do.
بله، دارم.
 
Do you prefer traveling by car, train, or plane?
آیا ترجیج می‌دهی با ماشین، قطار، یا هواپیما سفر کنی؟
 
I like traveling by car.
من دوست دارم با ماشین سفر کنم.
 
Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?
آیا ترجیح می‌دهی تنها سفر کنی یا با تور هدایت شده؟
 
I prefer traveling alone.
ترجیح می‌دهم تنها سفر کنم.
 
Can you play tennis?
آیا می‌توانی تنیس بازی کنی؟
 
Yes, I can. I can play tennis.
بله، می‌تونم، من می‌توانم تنیس بازی کنم.
 
Are you rich?
آیا ثروتمندی؟
 
No, I'm not.
نه، نیستم.
 
Do you like to use social media?
آیا استفاده از شبکه اجتماعی رو دوست داری؟
 
Yes, I do.
بله، دوست دارم.
 
Do you agree that money is the root of all evil?
آیا موافقی که پول ریشه‌ی همه‌ی شرارت‌هاست؟
 
In some cases, yes.
در بعضی موارد، بله.
 
Are you an optimist or a pessimist?
آیا خوشبین یا بدبین هستی؟
 
I am definitely an optimist.
من قطعا" خوشبین هستم.
 
Are you afraid of dogs?
آیا از سگ‌ها می‌ترسی؟
 
No, I'm not.
نه، نمی‌ترسم.
 
Is it okay for men to cry?
آیا گریه کردن مردها اوکیه؟
 
Definitely.
قطعا"
 
Are you a romantic person?
آیا فرد رمانتیکی هستی؟
 
Yes, I am.
بله، هستم
 
What gets you really angry?
چه چیز واقعا" عصبانی‌ات می‌کنه؟
 
Rude people make me angry.
افراد گستاخ مرا عصبانی می‌کنند
 
Who is your favorite celebrity?
سلبریتی مورد علاقه‌ات کیست؟
 
I really like Morgan Freeman.
من واقعا" از مورگان فریمن خوشم میاد
 
Are you a pet lover?
آیا دوستدار حیوان خانگی هستی؟
 
Yes, I am.
بله، هستم.
 
Do you prefer cats or dogs?
گربه را ترجیح می‌دهید یا سگ؟
 
I like both.
من از هر دو خوشم میاد
 
What is your favorite song.
آهنگ مورد علاقه‌ات چیست؟
 
I don't have a favorite song.
من آهنگ مورد علاقه‌ای ندارم
 
Do you have any phobias?
آیا هیچ فوبیا‌ای داری؟
 
I'm afraid of heights.
من از ارتفاع می‌ترسم
 
Are men better than women?
آیا مردان از زنان بهتر هستند؟
 
Definitely not.
قطعا" نه
 
What are your strengths?
نقاط قوت شما چیست؟
 
I think I'm kind and funny.
فکر می‌کنم مهربان و بامزه هستم
 
Who do you dmire the most?
چه کسی را بیشتر از همه تحسین می‌کنید؟
 
I really admire Gandhi.
من واقعا" گاندی را تحسین می‌کنم
 
Are you a vegan?
آیا گیاهخواری؟
 
No, I'm not.
نه، من نیستم
 
Do you sing well?
آیا خوب آواز می‌خوانی؟
 
Yes, I do.
بله، خوب می‌خوانم
 
Can you dance?
آیا می‌توانی برقصی؟
 
Yes, I can.
بله، می‌توانم
 
How many pillows do you sleep with?
با چند تا بالش می‌خوابی؟
 
I sleep with two pillows.
من با دو بالش می‌خوابم
 
What is your favorite holiday?
تعطیلات مورد علاقه‌ات چیست؟
 
I like Halloween and Christmas.
من هالووین و کریسمس رو دوست دارم
 
Are you a clean or messy person?
آیا فرد مرتب نا بی نظمی هستی؟
 
I'm a clean person.
من فرد مرتبی هستم
 
Do you collect anything?
آیا چیزی جمع می‌کنی؟
 
I collect books.
من کتاب جمع می‌کنم
 
Are you an introvert or an extrovert?
درونگرا هستید یا برونگرا؟
 
I'm a little bit of both.
کمی از هر دوی آنها هستم.
 
What was your first job?
اولین شغلت چه بود؟
 
I was a salesperson at a department store.
در یک فروشگاه فروشنده بودم
 
Are you a morning person or a night owl?
آیا سحرخیزی یا شب زنده دار؟
 
I'm a night owl.
من شب زنده‌دارم
 
If you could live anywhere, where would it be?
اگر می‌توانستی هرجایی زندگی کنی، آنجا کجا بود؟
 
I'd like to live in Hawaii or a tropical country.
مایلم در هاوایی یا یک کشور گرمسیری زندگی کنم
 
What's your proudest accomplishment?
افتخارآورترین دستاوردت چیست؟
 
I'm proud of graduating from grad school.
من به فارغ‌التحصیلی از مقع فوق‌لیسانس افتخار می‌کنم
 
What makes a happy marriage?
چه چیزی باعث خوشبختی در زندگی مشترک می‌شود؟
 
Communication and compromise.
تعامل و کوتاه‌آمدن
 
Do you get bored easily? 
آیا به راحتی کسل میشی؟
 
No, I don't.
نه، نمی‌شوم
 
What subjects were you good at in high school?
در دبیرستان در چه دروسی خوب بودید؟
 
I was good at English and Math.
در انگلیسی و ریاضی خوب بودم
 
Do you have a master's degree?
آیا هیچ مدرک فوق‌لیسانس داری؟
 
Yes, I do.
بله، دارم
 
In which field?
در چه رشته‌ای؟
 
Teaching English and Engineering.
آموزش زبان و مهندسی
 
Are you a genius?
آیا شما نابغه‌ای؟
 
No, I'm not.
نه، نیستم
 
Do you have a good memory or a bad memory?
آیا حافظه‌ی خوب یا بدی داری؟
 
I have a good memory.
من حافظه‌ خوبی دارم
 
Have you ever been on a blind date?
آیا تا بحال قرار ناشناس داشته‌ای؟
 
Yes, I have.
بله، داشته‌ام
How many hours of sleep do you generally need per night?
معمولا" هرشب به چند ساعت خواب نیاز داری؟
 
I need about eight hours per night.
من هر شب حدود هشت ساعت نیاز دارم.
 
Are you addicted to anything?
آیا به چیزی اعتیاد داری؟
 
I'm addicted to online shopping.
من به خرید آنلاین معتادم.
 
How often do you eat fast food?
چند وقت یکبار فست‌فود می‌خوری؟
 
I eat fast food about once a week.
من حدود هفته‌ای یکبار فست‌فود می‌خورم.
 
How often do you brush your teeth?
چند وقت یکبار دندان‌هایت را مسواک می‌زنی؟
 
Twice a day.
دو بار در روز.
 
Do you snore?
آیا خروپف می‌کنی؟
 
Only when I'm very tired.
فقط وقتی خیلی خسته‌ام.
 
Are you friendly?
آیا مهربان و زودجوش هستید؟
 
Yes, I am.
بله، هستم
 
What's your favorite fruit?
میوه مورد علاقه‌ات چیست؟
 
I like strawberries and cherries.
من توت فرنگی و گیلاس دوست دارم.
 
Do you like pizza?
آیا پیتزا دوست داری؟
 
Yes, I do. Who doesn't?
بله، دوست دارم. کی دوست نداره؟
 
What's the best way to study English?
بهترین راه انگلیسی خواندن چیست؟
 
Try to practice every day.
سعی کن هر روز تمرین کنی.
 
Do you like being asked questions?
آیا دوست داری ازت سوال پرسیده بشه؟
 
That's okay.
اوکیه.
جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...