انگلیسی مثل آب خوردن

out there

“بيرون” يا به عبارتي جاي مشخصي که طرفين ميشناسن

:Example

It’s freezing cold out there

“اون بيرون هوا خيلي سرده”

.

 -“بيرون” جاي غير مشخصي که براي طرفين اشنا نيست

:Example

My real father is out there and one day I plan to find him

“پدر من يه جايي اون بيرونه و من يه روزي پيداش مي کنم”

.

 - اشاره به حرف يا گفته اي که منطقي به نظر نمياد (strange)

:Example

Sheila’s ideas can be way out there some times

“اين شيلا هم بعضي وقتا يه حرفايي ميزنه ها!”

نکته: من اينو قبلا چند بار گفتم که کلمه ي Way به عنوان adverb به جاي very در انگليسي امروز امريکايي حسابي براي خودش جا باز کرده و بسيار رايج شده.

نکته در گوشي!: اين some times به صورت جدا رو با اون sometime به صورت متصل اشتباه نگيريد.

 .

اينها تعريف هايي بودن که ديکشنري ها ارائه دادن اما شايد براتون عجيب باشه که همين out there مي تونه به معني “موجود بودن/وجود داشتن” هم باشه که ديکشنري هايي مثل اکسفورد و لانگمن بهش اشاره اي نکردن. اين عبارت معمولا با دو ترکيب زير به کار ميره:

There is/are sth out there

Sth out there

براي مثال شما به يه مغازه موبايل فروشي سر ميزنيد و ميگيد ?any used cell phone out there for sale يعني گوشي کارکرده براي فروش داريد؟

نکته: used بسته به اون معني اي که ميده به دو شکل تلفظ ميشه. براي اطلاعات بيشتر به ديکشنري هاتون حتما مراجعه کنيد.

 .

:Example

There’s gotta be a way out there to figure this out

“حتما بايد يه راهي براي حل اين مسئله/مشکل وجود داشته باشه”

نکته: figure out يعني فکر کردن و راه حلي براي مسئله/معما/مشکل پيدا کردن

:Example

Don’t worry, we’ll figure something out

“نگران نباش، ما يه راهي (براي بيرون اومدن از اين وضعيت حاد/براي حل اين مشکل) پيدا مي کنيم”