انگلیسی مثل آب خوردن

   تکنیک های مهم Writing در آزمون آیلتس

 

 

نمودارها ، منحنی ها ، جداول و اشکال ابزار بصری مناسبی برای نمایش اطلاعات به شمار می روند. منحنی ها و نمودارها تصاویری هستند که اعداد و ارقام را به ما نشان میدهند و جداول مجموعهای از سطرها و ستونهای حاوی اطلاعات است.

 

استفاده از نمودارها و منحنی ها برای استخراج اطلاعات مورد نظر شاید ساده تر از استفاده از جداول باشد زیرا به سادگی و به سرعت می توان ایده ای راجع به نظام موجود در بین اطلاعات و نیز یک همسنجی و تطبیق در مورد آنها به دست آورد. همان طوری که می‌دانید امتحان نوشتاری IELTS آکادمیک دو بخش یا دو task دارد و  کلا برای این بخش ۶۰ دقیقه وقت در نظر گرفته شده است که یکی ازآنها را نوشتن در مورد graph ها یا جداول یا نقشه‌ها تشکیل میدهد. بایستی اطلاعات مندرج درآنها را استخراج کرد و در مدت تقریبی ۲۰ دقیقه در متنی در حدود ۱۵۰ کلمه در موردشون توضیح داد.عموما bar-charts، line-graphs,pie-charts و جداول در این قسمت مورد استفاده قرار میگیرند اما ممکن است از یک تصویر یا مجموعه از تصاویر یا نقشه یا مجموعه از نمودار‌ها یا یک Flow-chart برای این قسمت استفاده شود. یا ممکن است از شما در مورد نحوه کار یک وسیله توضیح بخواهد. آن چه که که در اینجا مّد نظر تصحیح کنندگان اوراق امتحانی‌ است به طور خلاصه شامل :

 

پیروی صحیح از دستور العمل‌های امتحان٬

 

توانائی نوشتن توضیحاتی‌ مناسب و واضح و مربوط به اطلاعات موجود٬

 

توانائی شما در تمرکز بر روند‌های مهم نشان دهنده مقایسه‌ها و تفاوت ها٬

 

توانائی شما در سازمان دهی‌ متن با استفاده از قالب و ساختار مناسب٬

 

توانائی شما در استفاده صحیح از لغات متصل کننده جملات و پاراگراف‌ها به هم به صورت منطقی‌

 

و در نهایت٬ استفاده از طیف وسیعی از واژگان مرتبط و جملات با ساختار صحیح و متنوع است.

 


نکات مهم:

 

حدود ۵ دقیقه از وقتتان را برای درک جدول یا نمودار یا نقشه یا تصویری که در اختیار دارید صرف کنید.

 

چیزی را از روی دستور العمل یا سوالات پرسیده شده کپی‌ نکنید چون نمره ای به شما تعلق نمیگیرد . بلکه از لغات خودتان استفاده کنید.

 

وقتی‌ در مورد  نمودار‌های خطی‌ یا میله ایی مینویسید یا در مورد یک pie-charts یا جدولی توضیح میدهید با صرف زمان مناسب مطمئن باشید که محورهای نمودار‌ها درست تشخیص داده‌اید یا درصد‌های موجود در نمودار Pie-chart را به خوبی درک کرده اید.

 

وقتی‌ با مساله توصیف یک chart یا یک diagram روبرو میشوید توجه کنید که مراحل اصلی‌ این Flow-chart یا digram چیست و اینکه حتما بر ترتیب و توالی مراحل تمرکز داشته باشید.

 

همیشه میزان اطلاعات موجود بیش از آنی‌ است که شما بخواهید به تک تک آنها بپردازید بنابر این بر اطلاعات کلیدی و روند‌های اصلی‌ تکیه کنید. به راههای مختلف برای مقایسه داده‌ها بیندیشید.

 

از تکرار کلمات هم معنی‌ در متن خود اجتناب کنید ( در دام redundency گرفتار نشوید).

 

وقتی‌ که درگیر توضیح یک فرایند یا Flow-chart هستید بایستی روند منطقی موجود را توضیح بدهید و بنابر این خواننده را با استفاده از کلماتی مثل First،Second،Next،Then و Finally در تعقیب این توالی ها همراهی کنید.

 

در مورد زمان و شخص افعال توجه خاص داشته باشید به ویژه وقتی‌ که در حال مقایسه دو مورد با هم هستید .

 

وقتی‌ یک فرآیند را توضیح میدهید بهترین تیپ افعال برای نوشتار شما زمان حال ساده به فرم معلوم یا مجهول است.

 

اطلاعات خود رو به طور واضح سازماندهی کنید یعنی‌ داشتن یک مقدمه یک بدنه و یک نتیجه گیری یا خلاصه نویسی در متن نوشتار.

 

وقتی‌ یک فرآیند را توصیف می‌کنید پاراگراف آخر خلاصه ای مشتمل با کلّ عملیات یا مسأله ای است که کاملا توضیح داده اید.

 

وقتی‌ که یک شکل را توضیح میدهید ممکن است دیگر نیازی به نوشتن نتیجه گیری نباشد زیرا از عقیده شما در باب این که چرا این وسیله اختراع شده یا مفید بودن یا نبودن آن سوال نمی‌شود و چه بسا با آوردن عقیده خود هر چند مرتبط با مساله از نمره شما کاسته شود. اطلاعاتی که در Graph یا Chart یا.. نیست را اصلا در نوشتار خود نیاورید.

 

بیشتر از ۲۰ دقیقه برای این قسمت وقت صرف نکنید.حدود ۲-۵ دقیقه از این زمان را برای بازخوانی مطلب خود اختصاص دهید.