انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بين slang و Idiom در چيست؟
.
Slang:
عبارتهاي خودماني/ خياباني/ چاله ميدوني/ جوانانه
رايج در يك زبان به صورت ملي و يا محلي كه ممكنه ترجمه و توضيحش در زبان مقصد بي مفهوم و بي معني و پوچ به نظر برسه؛ اما در زبان مبدا معني و مفهوم داره
.
در فارسي مثل:
.
كله شق/ سر به هوا
.
در انگليسي مثل :
airhead
....
در فارسي مثل:
خَفَن
در انگليسي مثل:
Awesome
---------------
idiom :
اصطلاح رايج در يك جامعه؛ ملي و يا محلي 
كه بر اساس يك اتفاق و رخداد تاريخي و يا هر دليل ديگري وارد گفتار و يا نوشتار ميشوند.
و معمولا با ترجمه تک تک لغات به کار رفته در عبارت نمیشه معنی دقیق و مربوطی به ماجرا استخراج کرد.
.
در فارسي مثل:
وقت گل ني = / هيچوقت/
.
در انگليسي مثل:
When pigs fly
.............
مثال در فارسي:
به اندازه پول خون باباشون
مثال در انگليسي:
Costs an arm and a leg
.
.
مثالهاي بيشتر با شما 
.
.
بيش از 9000عبارت و اصطلاح و جمله
بسيار مفيد و موثر در يادگيري شما
همراه با روش استفاده و راهنماي تلفظ
در كتاب عبارتها و اصطلاحات و جملات انگليسي همراه با معني فارسي
اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان:
http://goo.gl/n4kmWj
اگر اين آدرس با كليك كردن باز نشد؛ آدرس رو كپي و در مرورگرتون پيست كنيد.