انگلیسی مثل آب خوردن

انواع  "تا حالا" در انگلیسی
──
Till now
مثال:
He hasn't called till now
تا حالا زنگ نزده
──
Until now
مثال:
The sun isn't up until now
آفتاب تا الان بالا نیومده
──
So far
مثال:
So far there's been no word from them
تا حالا از اونها حرفی نبوده است
.
So far so good
تا حالا (که)خوب بوده
.
نکته:
از این عبارت همچنین برای اشاره به پیش روی تا یک محدوده هم استفاده میشه
مثال:
You can go only so far on five dollars
تا پنج دلار میتونی خرج کنی(پیش بروی)
──
Up to now
مثال:
No news up to now
تا حالا که خبری نیست
.
Up to now, I have been successful in my career
تا حالا، من در کارم موفق بوده ام
──
As yet
مثال:
Mori has not given this plan a name as yet
موری تا کنون برای این برنامه اسمی نگذاشته است
.
نکته:
این عبارت به معنی هنوز هم به کار میره
مثال:
The exact plans are as yet unclear
برنامه دقیق هنوز نا مشخص است
──
Thus far
کمی رسمی است
مثال:
We haven't had any problems thus far
ما تا حالا مشکلی نداشته ایم
──
Heretofore
رسمی و مناسب برای پیشرفته ها
مثال:
There is this niggling little thing called evidence that has heretofore been absent.
──
Hitherto
رسمی و مناسب برای پیشرفته ها
مثال:
As someone who has hitherto needed to reject one thing before moving on to another, Juliet is on her mettle, and she knows it.